U bent hier

Nieuwsberichten

Medicatiegebruik en dreigende dehydratie bij hitte 

10 augustus, 2022

Wanneer de buitentemperatuur langdurig > 25 °C is, brengt dit gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen. Deze mensen moeten extra alert zijn op dehydratie en oververhitting. Naast leeftijd en comorbiditeit kunnen ook geneesmiddelen extra risico geven bij dehydratie en oververhitting. Gebruik het document Hitte voor aanvullende informatie en adviezen hierover. Ook de Thuisarts.nl adviezen over medicatiegebruik bij (dreigende) dehydratie zijn in verschillende teksten aangescherpt.

Nieuw: dossier Monkeypox

8 augustus, 2022

Om de informatiestroom over de monkeypox overzichtelijk te houden, is alle informatie gebundeld in het nieuwe NHG-dossier Monkeypox. Deze informatie is in lijn met de eerder gepubliceerde nieuwsberichten. Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden deze adviezen, indien nodig, aangepast.

Monkeypox (MPX) vaccinatie bij hoog-risicogroepen

4 augustus, 2022

De eerste groep die in aanmerking komt voor MPX-vaccinatie zijn mensen die hiv-PrEP gebruiken. Wanneer het vaccineren loopt is het ook mogelijk om mensen die hiv-PrEP gebruiken via de huisarts en mensen die leven met hiv én die een hoog risico op een soa hebben uit te nodigen voor vaccinatie. Als laatste worden ook mensen uitgenodigd die bij de Centra voor Seksuele Gezondheid bekend zijn met een verhoogd risico op soa.

Monkeypox: meldplicht door het RIVM aangepast 

28 juli, 2022

Monkeypox is aangemerkt als meldingsplichtige ziekte groep A. Hierbij hoort ook het melden van een vermoedelijk geval. Het Deskundigenberaad heeft geadviseerd om het melden van een vermoeden alleen in stand te houden bij een hoge verdenking op monkeypox. Dit is het geval wanneer een persoon voldoet aan de casusdefinitie voor een waarschijnlijk geval. Dit is aangepast in de richtlijn Monkeypox (apenpokken). 

NHG-Standaard Beroerte herzien: meer behandelingsmogelijkheden acute fase herseninfarct

27 juli, 2022

In de herziene standaard is het verwijsbeleid in de acute fase aangepast. Bij een klein deel van de patiënten kan intraveneuze trombolyse en endovasculaire behandeling ook na de termijn van 4,5 respectievelijk 6 uur namelijk nog effect hebben. Daarnaast krijgen de differentiaaldiagnose bij aanwijzingen voor een beroerte in het vertebrobasilaire stroomgebied en neuropsychologische functiestoornissen na een TIA meer aandacht. Tot slot zijn er kleine aanpassingen gedaan in de medicamenteuze secundaire preventie.
overgang

Update NHG-Standaard De overgang: 3 keuzekaarten online

26 juli, 2022

Naar aanleiding van de herziene NHG-Standaard De overgang zijn nu ook 3 keuzekaarten beschikbaar op Thuisarts.nl. Daarnaast is er een handig stroomschema waarin het beleid rond de overgang is samengevat.

Advies Zorginstituut Nederland: geneesmiddel combinatie naltrexon + bupropion in basispakket

25 juli, 2022

Zorginstituut Nederland (ZINL) adviseert om de combinatie naltrexon + bupropion voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht of obesitas te vergoeden uit het basispakket. Zoals eerder bericht worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Daarbij wordt ook de plaatsbepaling van de combinatie naltrexon + bupropion bij de behandeling van ernstig overgewicht obesitas in de huisartsenpraktijk meegenomen. Lees meer over de vergoeding en over het voorschrijven van dit geneesmiddel.

Herberekening GVS toch in werking in 2023

21 juli, 2022

De herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) treedt per januari 2023 in werking. Ondanks de nodige bezwaren die zijn ingediend door huisartsen, specialisten en apothekers. De lasten én kosten van deze herberekening komen namelijk bij zorgverleners en patiënten te liggen.

Record aantal bezoeken Thuisarts.nl

21 juli, 2022

Nog nooit is Thuisarts.nl in een halfjaar zo vaak bezocht. In de eerste helft van 2022 steeg het totaal aan keren dat Thuisarts.nl werd geraadpleegd met 7,3 miljoen naar bijna 40 miljoen keer. Per maand werd Thuisarts.nl gemiddeld 6,6 miljoen keer geraadpleegd. Dit is een stijging van ruim 23% ten opzichte van de eerste helft van 2021. Het hoogst aantal bezoeken per maand ooit was de maand maart in 2020 (COVID-19): 7,4 miljoen. We zien nu dat in de maanden januari en maart de maandelijks bezoeken aan Thuisarts.nl ook boven de 7 miljoen komen.
leeromgeving overstappen

Overstap nieuwe leeromgeving

18 juli, 2022

Afgelopen jaar is het NHG overgestapt op een nieuwe NHG-Leeromgeving met meer functionaliteiten en mogelijkheden voor u als gebruiker. U heeft nog tot 1 september 2022 de tijd om e-learnings die u heeft aangeschaft voor 1 september 2022 af te ronden in de oude NHG-Leeromgeving.
geneesmiddel liraglutide

Inzet liraglutide bij de behandeling van obesitas

14 juli, 2022

Wat Zorginstituut Nederland (ZINL) betreft, wordt het geneesmiddel liraglutide voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht vergoed uit het basispakket. Momenteel worden de Multidisciplinaire richtlijn Obesitas en de bijbehorende Zorgstandaard herzien. Het NHG is daarbij betrokken. Daarbij wordt ook de plaatsbepaling van liraglutide bij de behandeling van obesitas in de huisartsenpraktijk meegenomen. Lees meer over de vergoeding en over het voorschrijven van dit geneesmiddel.

Herhaald advies (basis)maatregelen i.v.m. COVID-19

14 juli, 2022

Gezien de huidige prevalentie van COVID-19 in Nederland, blijven infectiepreventieve maatregelen in de huisartsenpraktijk onverminderd van belang. Hoewel de ernst van ziekte bij de meeste mensen meevalt, neemt de druk op de zorg toe, o.a. door uitval van zorgmedewerkers. Om dit zoveel mogelijk te beperken benadrukken we in dit nieuwsbericht opnieuw de belangrijkste adviezen omtrent infectiepreventie.

Jaarlijkse pelgrimstocht en MERS-coronavirus 

13 juli, 2022

Van 7 juli tot en met 12 juli vond de Hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka, plaats. Ook uit Nederland zijn weer veel moslims naar Mekka afgereisd. Als patiënten, die recent zijn teruggekeerd uit het Midden-Oosten, zich presenteren met een ernstige (luchtweg)infectie is het goed om, naast COVID-19, bedacht te zijn op een eventuele MERS-corona infectie. 

Monkeypox: update 11 juli

11 juli, 2022

Monkeypox (MPX of ‘apenpokken’) is een zoönotische virale infectie die normaal gesproken vooral wordt gezien in Afrika. Momenteel is er echter sprake van een uitbraak in Europa, waarbij er in Nederland inmiddels iets meer dan 400 gevallen zijn. In het merendeel van patiënten met monkeypox gaat het om mannen die seks hebben met mannen (MSM), waarbij de huiduitslag veelal begint in het anogenitale gebied en gepaard kan gaan met pijnlijke inguinale lymfadenopathie en/of koorts. Het NHG heeft regelmatig contact met het RIVM om de informatie over dit onderwerp zo actueel mogelijk te houden.

Terugblik Algemene Ledenvergadering

7 juli, 2022

Op donderdag 23 juni 2022 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, opnieuw online. De aanwezige leden zijn bijgepraat over relevante en actuele onderwerpen. Na goedkeuring van de jaarrekening 2021 werd decharge verleend aan de Raad van Bestuur. Ook was er aandacht voor nieuwe benoemingen.