U bent hier

Informatisering en e-health

Digitale ondersteuning in de huisartsenzorg

Een belangrijke kerntaak van het NHG is het faciliteren van ICT in de huisartsenzorg. Dit doen we met het ondersteunen van het digitale beheer en uitwisseling van patiëntgegevens. Hiervoor brengen we communicatierichtlijnen en informatiestandaarden uit en maken we hulpmiddelen om digitale processen te faciliteren. Belangrijke voorbeelden zijn het HIS-Referentiemodel en de NHG-Tabellen, ConsultWijzer en HASP.

Daarnaast werken we aan e-health toepassingen in de huisartsenpraktijk: voor in de patiëntenzorg en de ondersteuning van het medisch proces of de praktijkvoering. We ondersteunen de implementatie van waardevolle e-health toepassingen met praktische handreikingen. En monitoren de ontwikkelingen op het terrein van e-health.

Thuisarts.nl is hét online platform voor zorggebruikers met betrouwbare gezondheidsinformatie en hulpmiddelen voor advies en zelfhulp. Thuisarts.nl wordt ook gebruikt voorafgaand, tijdens en na afloop van het consult in de huisartsenpraktijk.

Op landelijk niveau werkt het NHG samen met diverse partijen die zich bezighouden met het landelijke ICT beleid in de zorg, zoals Nictiz en het Informatieberaad zorg.

Via klankbordgroepen van gebruikers, HIS-gebruikersverenigingen en HIS-leveranciers blijven we op de hoogte van de behoeftes en ervaringen in de praktijk en de implementatie van onze producten.

Hieronder presenteren we een aantal activiteiten van het NHG op het gebied van Informatisering en e-health.

Activiteiten van het NHG

Visie, samenwerking en randvoorwaarden

Richtlijnen en handreikingen

Thuisarts.nl