U bent hier

Evaluatie en herregistratie

De kwaliteit van zorg wordt mede beïnvloed door de deskundigheid en het functioneren van de huisarts. Daarvoor kennen we in Nederland o.a. het systeem van (her)registratie van huisartsen en de daarbij behorende evaluaties. Hier vindt u meer informatie over herregistratie, evaluatie individueel functioneren (visitatie) en externe kwaliteitsevaluatie.

Herregistratie

Om in Nederland als huisarts te mogen werken, moet u ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als uw registratieperiode eindigt, kunt u zich herregistreren. Het doel van herregistreren is het beschikken over voldoende deskundigheid in het huisartsenvak en het bevorderen van de kwaliteit van zorg.

De herregistratie-eisen zijn o.a. gericht op uw werk als huisarts, deskundigheidsbevordering, evaluatie individueel functioneren en evaluatie in een groep. Een volledig en handig overzicht van de herregistratie-eisen voor huisartsen vindt u op de website van de KNMG.

Wat deze twee vormen van evaluaties betekenen voor u als huisarts kunt u ook nalezen in deze folder (pdf).

Evaluatie individueel functioneren (visitatieprogramma)

Het visitatieprogramma voor huisartsen is gericht op evaluatie van uw individueel functioneren. Het ondersteunt u bij het reflecteren op uw eigen functioneren en heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorgverlening. Persoonlijk goed functioneren kan het plezier in uw werk bevorderen. 

Met deelname aan het visitatieprogramma kunt u voldoen aan één van de herregistratie-eisen, te weten “Evaluatie Individueel functioneren”.

Voor alle informatie over het visitatieprogramma en het aanmelden verwijzen wij graag naar de aparte NHG-website www.mijnvisitatie.nl

Externe kwaliteitsevaluatie (toetsgroepen)

Externe kwaliteitsevaluatie (Intercollegiale toetsing (ICT)) is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij u in een groep collega’s elkaars handelen bespreekt en toetst.  Deelname aan externe kwaliteitsevaluatie (groepsverband) doet u als huisarts via deelname aan uw intercollegiale toetsgroepen (ICT). Voorbeelden van toetsgroepen zijn: FarmacoTherapie Overleg (FTO), Diagnostisch Toets Overleg (DTO), begeleide supervisie/intervisie.

U dient in vijf jaar aan minimaal tien uur ICT te hebben deelgenomen om aan de externe kwaliteitsevaluatie te voldoen. NHG heeft zich ingezet om de belasting voor huisartsen zo laag mogelijk te laten zijn en gekeken naar aansluiting bij bestaande kwaliteitsinstrumenten.

Voor meer informatie: Wat is externe kwaliteitsevaluatie en hoe toon ik als huisarts mijn deelname aan?