U bent hier

Multidisciplinaire richtlijn CVRM

Het doel van deze richtlijn is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd risico op HVZ. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en het risico op complicaties en sterfte als gevolg van HVZ worden verminderd.

Aanleiding

In 2006 verschenen de eerste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard. Gezien de constante stroom van nieuwe ontwikkelingen in het veld van CVRM, is het noodzakelijk de richtlijn regelmatig te herzien om de actualiteit en toepasbaarheid ervan te waarborgen. Basis voor de herziening 2011 wordt gevormd door knelpunten die in de praktijk zijn ervaren en de meest relevante nieuwe literatuur die verscheen tussen het uitkomen van de eerste richtlijn en begin april 2010. De uitgangspunten van de richtlijn zijn alleen gewijzigd indien nodig voor het oplossen van de knelpunten